Respectvolle bejegening in de zorg

Respectvolle bejegening in de zorg

Naar mate de gezondheid van mensen achteruit gaat, groeit de behoefte aan respectvolle, liefdevolle aanraking. Aanraken is een levensbehoefte, maar helaas is het een feit dat we steeds minder worden aangeraakt, naarmate onze mentale en fysieke conditie achteruit gaat.

Dit is vooral duidelijk merkbaar in de zorg voor ouderen, dementerenden, mensen met een verstandelijke beperking en terminaal zieken.

Als je gezond bent, raak je jezelf regelmatig aan. Je strijkt door je haren, wrijft over je koude voeten, krabt waar het jeukt, drukt op zere spieren, etc… Pijn heeft een functie, het geeft aan dat er iets niet goed gaat. Als je je hebt gestoten, helpt het echt om over de plek te wrijven. Maar wat als je dat allemaal niet kunt? De signalen die jouw lichaam doorgeeft, worden niet (meer) beantwoord. Je stompt als het ware af en keert steeds meer in jezelf.

Binnen de zorg is er vooral de functionele aanraking. Tijdens de ADL (dagelijkse verzorging) wordt een cliënt vooral aangeraakt met wassen, verschonen, transfers van bed naar stoel v.v., toedienen van medicatie. Door tijdgebrek en werkdruk is verdere aanraking nauwelijks nog aan de orde.

Als de aanraking die wél aan de orde is, kan geschieden op een respectvolle wijze, en met de juiste bejegening, dan betekent dit een grote meerwaarde voor de cliënt. Deze voelt zich gezien en begrepen. Met de juiste bejegening zal de ADL aangenamer verlopen voor de cliënt. Deze is bewuster en meer betrokken, kan waar mogelijk meewerken en is minder passief.

Shantala Speciale Zorg

Vanuit de Shantala babymassage is in de jaren ’80 de Shantala Speciale Zorg (SSZ) ontwikkeld. De Shantala babymassage is gebaseerd op respectvolle bejegening en aanraking. En zo ook de SSZ.

Er is een onderscheid te maken in:

 • Shantala bejegening en benadering
  Geeft ondersteuning aan de kwaliteit van zorg, waarbij de waardigheid centraal staat.
 • Shantala behandeling
  Is gericht op de zintuiglijke prikkelverwerking om naar vermogen te functioneren binnen zijn/haar sociaal netwerk. Dit is merkbaar en zichtbaar aan een toename van rustmomenten in lichaamshouding, gezichtsuitdrukking en ademhaling.

 Ik verzorg trainingen, workshops en gastlessen om te leren werken met SSZ.

Verder kan ik 1 op 1 behandelingen verzorgen voor mensen met een zorgvraag.

Uitgangspunten

De belangrijkste uitgangspunten van Shantala Speciale Zorg zijn, zowel in de benaderingswijze als aanrakingsmethode: vanuit contact de ander zichzelf te laten ervaren op een voor hem/haar gepaste wijze.

 • Het op- en afbouwen van contact
 • De kwaliteit van het contact en van de aanraking
 • In volle aandacht en het continu contact houden
 • Het vertragen van je tempo en handelen
 • Door ritme en herhaling veiligheid en geborgenheid scheppen. Hierdoor worden situaties overzichtelijk.

Doel van Shantala Speciale Zorg

Het ondersteunen en verbeteren van algeheel welzijn en conditie, zowel lichamelijk als emotioneel.

Shantala Speciale Zorg beïnvloedt contact tussen mensen op een positieve wijze.

Shantala Speciale Zorg kan meerwaarde geven door:

 • Te laten voelen dat je ondanks je beperking geaccepteerd wordt zoals je bent
 • Vanuit respect voor de grenzen van de ander contact maken met die ander
 • Bieden van veiligheid, geborgenheid en vertrouwen
 • Leren ervaren dat aanraken prettig kan zijn
 • Verminderen van tactiele afweer
 • Stimuleren van de tastzin
 • Verhogen van het lichaamsbesef en positieve lichaamservaring
 • Rust en ontspanning laten ervaren
 • Ontlading lichamelijke spanning bij onrustig en gespannen gedrag en slaapproblemen
 • Positief maken van vervelende ervaringen en hierdoor tactiele afweer verminderen
 • Beïnvloeden van obstipatie
 • Leren door middel van lichaamstaal de ander beter te begrijpen

De inzet van Shantala Speciale Zorg kan een meerwaarde zijn bij de volgende doelgroepen:

 • Meervoudig Complex Gehandicapten (MCG) / Ernstig Meervoudig Beperkten (EMB)
 • Een verstandelijke of lichamelijke beperking of zintuiglijke stoornis
 • Autisme (ASS)
 • ADHD
 • Ontwikkelingsachterstand
 • Hechtingsstoornissen
 • Spierspanningsstoornissen
 • Psychosociale stoornissen
 • Chronisch zieken
 • NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel)
 • Dementie en Psychogeriatrie (PG)
 • Terminale Zorg